OBJECTIUS


ASSOCIACIÓ OBSERVATORI DELS DRETS HUMANS A CATALUNYA

  • Defensar en tots els seus àmbits a la persona humana.

  • Estimular la consciència de defensa dels Drets Humans a Catalunya, a nivell nacional i internacional, promocionant la cultura i els valors dels Drets Humans.

  • Formular recomanacions a les administracions públiques d'àmbit autonòmic, nacional i internacional perquè adoptin mesures progressives a favor dels Drets Humans, en el marc del Dret Internacional, en les seves legislacions internes, i en els seus compromisos internacionals.

  • Prestar i realitzar assessorament, serveis i informes en matèria de Drets Humans i Dret Internacional Humanitari a les Administracions Públiques, Institucions, Associacions, i a tercers.

  • Contribuir a la formació en Dret Humanitari.

  • Fer campanyes de sensibilització en matèria de Drets Humans.

  • Contribuir a la Cooperació al Desenvolupament.