Associació apolítica i sense ànim de lucre en defensa dels drets humans al territori català

DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS (1948)

L'Observatori de Drets Humans de Catalunya és una associació integrada per persones que vetllem pel compliment dels articles de la Carta Universal de Drets Humans al territori català. Aquest document de 1948 recull l'ideal comú a assolir per tots els pobles i nacions en pro d'una societat justa i no excloent per a totes les persones.

 

© 2020 Observatori Drets Humans a Catalunya - info@observatoridretshumans.org - Telèfon 679 308 706